AR "VINTAGE" DETAĻĀM

DIZAINS
Katrīne Pētersone
Esošā interjera atsvaidzināšana, pārplānošana, atjaunošana saglabājot arhitekta pamatideju ar telpas vienojošiem akcentiem. Realizēts 2015..gadā. Telpu kopējā platība 200m2
2015
FOTO
Reinis Rudzītis